Obligation Aasen Sparebank 0% ( NO0010783343 ) en NOK

Société émettrice Aasen Sparebank
Prix sur le marché 100 %  ⇌ 
Pays  Norvege
Code ISIN  NO0010783343 ( en NOK )
Coupon 0%
Echéance 03/02/2022 - Obligation échueProspectus brochure de l'obligation Aasen Sparebank NO0010783343 en NOK 0%, échue


Montant Minimal 1 000 000 NOK
Montant de l'émission 65 000 000 NOK
Description détaillée L'Obligation émise par Aasen Sparebank ( Norvege ) , en NOK, avec le code ISIN NO0010783343, paye un coupon de 0% par an.
Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 03/02/2022Rentefastsettelse
To:
Nordic ABM
Reference:
ABM
Date:
2018-02-01 13:46:14
Det er fastsatt ny rente for følgende lån:
Ny rentesats
Renteperiode
Dager
Ticker
ISIN
Lånenavn
(fra og med ­ til)
NO0010783343
FRN Aasen Sparebank åpent obligasjonslån
1,91%
05.02.2018 - 03.05.2018
87
AASB16 PRO
2017/2022
Den nye rentesats (og rentebindingsperiode) er fastsatt i henhold til avtale, jf. låneavtalens og tegningsinnbydelsens/lånebeskrivelsens
bestemmelser.
Interest Adjustment
New interest has been set for:
New Coupon
Period
Days
Ticker
ISIN
Official Name
(from and including ­ to)
NO0010783343
FRN Aasen Sparebank åpent obligasjonslån
1,91%
05.02.2018 - 03.05.2018
87
AASB16 PRO
2017/2022
The new interest rate and period have been set in accordance with the bond agreement; see the loan agreement and loan prospectus/description for
regulations.
Med vennlig hilsen / Best regards
For Nordic Trustee (NO)
Erik Marin-Andresen
Page 1 of 1