Obligation Aasen Sparebank 0% ( NO0010779614 ) en NOK

Société émettrice Aasen Sparebank
Prix sur le marché refresh price now   100 %  ⇌ 
Pays  Norvege
Code ISIN  NO0010779614 ( en NOK )
Coupon 0%
Echéance 01/12/2026Prospectus brochure de l'obligation Aasen Sparebank NO0010779614 en NOK 0%, échéance 01/12/2026


Montant Minimal 100 000 NOK
Montant de l'émission 25 000 000 NOK
Description détaillée L'Obligation émise par Aasen Sparebank ( Norvege ) , en NOK, avec le code ISIN NO0010779614, paye un coupon de 0% par an.
Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 01/12/2026Rentefastsettelse
To:
Nordic ABM
Reference:
ABM
Date:
2017-02-27 13:58:02
Det er fastsatt ny rente for følgende lån:
Ny rentesats
Renteperiode
Dager
Ticker
ISIN
Lånenavn
(Referanse + Margin)
(fra og med ­ til)
NO0010779614
FRN Aasen Sparebank ansvarlig obligasjonslån
3,76%
(1,06+2,70)
01.03.2017 - 01.06.2017
92
AASB15 PRO
2016/2026 med innløsningsrett for Utsteder
Den nye rentesats (og rentebindingsperiode) er fastsatt i henhold til avtale, jf. låneavtalens og tegningsinnbydelsens/lånebeskrivelsens
bestemmelser.
Interest Adjustment
New interest has been set for:
New Coupon
Period
Days
Ticker
ISIN
Official Name
(Reference + Margin)
(from and including ­ to)
NO0010779614
FRN Aasen Sparebank ansvarlig obligasjonslån
3,76%
(1,06+2,70)
01.03.2017 - 01.06.2017
92
AASB15 PRO
2016/2026 med innløsningsrett for Utsteder
The new interest rate and period have been set in accordance with the bond agreement; see the loan agreement and loan prospectus/description for
regulations.
Med vennlig hilsen / Best regards
For Nordic Trustee (NO)
Cecilie Natalie Haug
Page 1 of 1